Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Hydroponics

Výraz hydroponie pochází z řečtiny, kdy hydro znamená voda a ponos práce, tedy něco jako „vyrábět vodou“. Jednoduše řečeno, jedná se o pěstování rostlin bez využití půdy.

 

Většina lidí si u hydroponie představí rostliny pěstované s kořeny ponořenými přímo do vody bez jakéhokoli substrátu. To je však jen jeden z typů hydroponického pěstování, které je známé jako NFT (Nutrient Film Technique – metoda živné vrstvy). Na světě se používá několik variant NFT a jedná se o velmi oblíbenou hydroponickou metodu, nicméně těch existuje celá řada – ebb & flow, kapková závlaha, aeroponie a tak dále.

 

Proč hydroponie tak dobře funguje?

Je to jednoduché. Když dodáte rostlině přesně to, co potřebuje, v době, kdy to potřebuje, a v přesném množství, rostlina bude tak zdravá, jak je to jen po genetické stránce možné. U hydroponie je to hračka, u pěstování v půdě je to mnohem obtížnější.

Hydroponicky se rostliny pěstují v inertním živném roztoku, jehož prostřednictvím můžete kořenům dodávat dokonale vyvážený a po pH stránce ideálně přizpůsobený výživový roztok ve vysoce rozpustné formě. To umožňuje rostlinám vstřebávat všechny potřebné živiny s velmi malým úsilím ve srovnání s pěstováním v půdě, kde kořeny musejí vyhledávat živiny a extrahovat je (to platí i při využití té nejlepší organické zeminy a nejlepších živin na trhu). Energii, kterou by hydroponicky pěstované rostliny musely vynaložit k absorpci živin, kdyby rostly v půdě, mohou krásně využít k vegetativnímu růstu, plození a tvorbě bujných květů.

 

Test výnosnosti

Když vypěstujete dvě geneticky identické rostliny, jednu v půdě a druhou hydroponicky, a oběma dodáte ty nejlepší možné podmínky pro růst a květ, téměř jistě poznáte rozdíl ve výnosu i celkové chuti a potenci. A to je přesně důvodem, proč hydroponii využívají po celém světě komerční producenti potravin a stále častěji také zahrádkáři, kteří chtějí mít rychlejší a lepší růst s mnohem větší úrodou.

Hydroponie