Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Lunar calendar

Lunární kalendář je založen na střídání cyklů fází Měsíce (synodické měsíce) – na rozdíl od solárních kalendářů, jejichž roční cykly jsou založeny přímo na solárním roce. Nejběžnější, tzv. gregoriánský kalendář, je založený na solárním kalendářním systému, který se vyvinul se ze systému lunárního.

Čistě lunární kalendář se také liší od lunisolárních kalendářů, jejichž lunární měsíční cykly se vyrovnávají určitým procesem doplňování. Den začátku určitého měsíce se liší podle typu kalendáře. U některých kalendářů se odvíjí od nového měsíce (novu), úplňku nebo srpku, zatímco u jiných jsou založeny na složitějších výpočtech.

 

Úplný cyklus

Protože každý úplný měsíční cyklus (lunace) je asi 29,5 dní (29 dní, 12 hodin, 44 minut a 3 sekundy, tj. 29, 530588 dní), mívají měsíce lunárních kalendářů buď 29 nebo 30 dní. Protože období dvanácti takových cyklů – lunární rok – je přibližně 354 dní, 8 hodin, 48 minut a 34 sekund (354,367056 dní), čistě lunární kalendáře ve srovnání s gregoriánským kalendářem ztrácejí kolem 11 dní za rok. U čistě lunárních kalendářů, jako je třeba islámský kalendář, způsobuje chybějící vsuvka to, že lunární měsíce procházejí všemi obdobími gregoriánského roku během 33letého cyklu lunárních let.

Přestože je gregoriánský kalendář běžně používaný a zákonem stanovený ve většině zemí, tradiční lunární a lunisolární kalendáře se dosud používají ve Starém světě k určování náboženských a státních svátků.

Délka každého lunárního cyklu se mírně odlišuje od jeho průměrné hodnoty. Pozorování jsou navíc založena na nejistých parametrech a počasí. Aby bylo možné se s takovou nestálostí vyrovnat, existují snahy stanovit pevná aritmetická pravidla k určení začátku každého kalendářního měsíce.

 

Kalendář Cannapedia pro rok 2022 obsahuje cenné informace o lunárním cyklu a jeho praktickém využití, tentokrát i ve vztahu k ovocným stromům a dalším plodinám, ale i našemu zdraví. K dostání v trafikách nebo eshopu Canatura.cz

Lunární kalendář