Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Klíčení

Klíčení je pučení semene, které nastává po zasazení do půdy, vložení do vody či na vlhkou vatu a ponechání v klidu po určitou dobu. Rostliny, které se rozmnožují semeny a pylem, vyrůstají právě díky procesu klíčení. Když se semena zasadí, zůstávají neaktivní až do doby, než nastanou pro klíčení vhodné podmínky.

Aby došlo ke klíčení, musejí být splněny jisté podmínky, jakými jsou dostatek vláhy, kyslíku, přiměřená teplota a světlo. Pokud jsou splněny, semeno se začne zvětšovat, jak přijímá vodu a světlo. Obal semínka pukne a vyraší kořínek, po němž brzy následuje výhonek, z nějž vyrostou první lístky. A právě toto počáteční stádium vývoje rostliny se nazývá klíčení.

 

Jak to funguje?

Klíčení je způsob rozmnožování, který probíhá u většiny rostlin. Tento proces začíná absorpcí vody a kyslíku za působení okolní teploty, citlivosti semínka na světlo, intenzity světla atd.

Než dojde ke klíčení, semínko nemá dostatek živin, aby mohla vyrůst rostlina. Jakmile získá dostatek živin a vody, aktivují se enzymy uvnitř semínka a začíná proces růstu.

Nejprve ze semínka vyroste kořen, který umožňuje rostlině přístup k většímu množství vody. Potom začnou vyrůstat výhonky neboli klíček (nad zemí), který sestává z kmínku a lístků, jež čerpají sluneční energii pro další vývoj rostliny.

Proces klíčení ovlivňuje několik faktorů. Pro klíčení je nezbytná voda, protože semínko musí nasávat vláhu, aby se podpořil růst kořínku. Příliš mnoho vody však může uškodit, protože k rostoucímu semínku se pak nedostane kyslík. Různá semínka navíc potřebují k optimálnímu růstu různou teplotu. Některé rostou jen při nízké teplotě, jiné vyžadují teplotu vyšší.

 

Co se starými semeny

Někdy se může stát, že najdeme semínka, o kterých jsme nevěděli a která jsou už více než dva roky stará. V takovém případě lze použít různé podpůrné prostředky dostupné běžně v growshopech a zahradnictvích, které mohou přispět k tomu, že i staré semeno vyklíčí a vyroste z něj kvalitní rostlina.

Klíčení