Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie představuje duševní poruchu, jež postihuje zejména mladé lidi ve věku mezi 16 až 30 lety. Jedná se o onemocnění mozku, mezi jehož nejčastější projevy patří halucinace, ztráta osobnosti, zmatení, psychotické ataky, nepředvídatelné chování a s tím související vyloučení ze společenského života. Pacienti trpící schizofrenií mohou někdy budit dojem, že ztratili kontakt s realitou.

 

Konopí a schizofrenie

O údajné spojitosti mezi užíváním konopí a rozvojem schizofrenie se začalo hovořit v době tzv. „marihuanového šílenství“, kdy se objevovala různá lživá tvrzení s cílem očernit konopí jako nebezpečnou drogu. Mnoho lidí tak od šedesátých a sedmdesátých let minulého století věřilo, že kouření „trávy“ může spustit schizofrenii u každého uživatele, což ve skutečnosti nebylo nikdy vědecky prokázáno.

Dnešní odborníci a výzkumníci jsou ve svých tvrzeních mnohem opatrnější a hovoří pouze o tom, jak provedené studie naznačují, že užívání konopí může být spouštěčem schizofrenie – ovšem pouze u jedinců, kteří k tomu jsou predisponování (například lidé s genetickými předpoklady, v jejichž rodině se toto onemocnění již vyskytuje), nikoli u zdravých lidí. Jeden z nejnovějších výzkumů na toto téma, jehož závěry byly publikovány v roce 2013, pochází z renomované Lékařské fakulty Harvardovy univerzity: Autoři v něm porovnávali jedince, u nichž se v rodině schizofrenie objevovala, s lidmi, jejichž předci a rodinní příslušníci touto nemocí netrpěli – v obou skupinách přitom byli uživatelé i neuživatelé konopí. Ve výsledku se ukázalo, že „genetické predispozice hrají zásadní roli při možném rozvoji schizofrenie, nikoli to, zda jedinec užívá nebo neužívá konopí.“