Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Vaporizace - aplikace

Vaporizace pomocí vaporizéru má stejně rychlý nástup účinků jako kouření. Vaporizér ale konopí nebo konopné koncentráty pouze zahřívá – nedochází zde ke spalování a místo toho se účinné látky vdechují ve formě páry, čímž se uživatel vyhne vdechování škodlivin vzniklých při spalování rostlinného materiálu.Vaporizace tedy představuje zdravější alternativu ke kouření.

Vaporizace - aplikace