Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Závratě

Závratě

Jedním z nejčastěji uváděných vedlejších účinků konopí jsou závratě, které uživatel pociťuje zejména tehdy, když stojí. 

Vliv konopí na závratě

Závrať po užití konopí se zpravidla považuje za následek snížení krevního tlaku a nedostatečného přísunu krve do mozku. Přestože je ale závrať vcelku běžným vedlejším účinkem při užívání konopí, míra její intenzity se u jednotlivých uživatelů výrazně liší.

Jedna z mála studií, které se věnují účinkům kanabinoidů obsažených v konopí na závratě, byla publikována již v roce 1992 pracovníky Dukeovy univerzity v Severní Karolíně v USA. Závěry studie pomohly objasnit spojení mezi užíváním konopí a pocitem závratě, když se ukázalo, že konopí zřejmě nezpůsobuje změnu krevního tlaku, pokud jej uživatel kouří v klidové poloze. Jakmile se ale postaví, konopí může způsobit zmíněný pokles krevního tlaku. Ve zmíněné studii došlo k poklesu krevního tlaku jen u těch uživatelů, kteří po užití konopí pocítili mírnou až silnou závrať. Konkrétně tři z deseti účastníků pociťovali po jednom jointu (s 3,50% obsahem THC) mírnou závrať, tři pak závrať silnou.

Proč tomu tak je?

I když přesný princip vlivu konopí na závrať není stále znám, přišli vědci s několika hypotézami. Konopí například při poloze vsedě zvyšuje přívod krve do mozku, pravděpodobně kvůli zvětšení mozkových cév. Někteří odborníci proto usuzují, že kombinace rozšířených cév a poklesu krevního tlaku při poloze vestoje může být původcem závratě po užití konopí.