Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Rakovina

Rakovina

Dokáže konopí účinně ulevit onkologickým pacientům od bolestí a od vedlejších účinků chemoterapie? Mát tato bylina potenciál léčit nádorová onemocnění? Rakovina, její symptomy a nežádoucí účinky konvenční léčby patří mezi hlavní důvody, proč se lidé začnou léčit konopím. Zatím je k dispozici jen málo výsledků klinických studií, které by potvrdily některá tvrzení, která se ohledně konopí v tomto kontextu objevují. Rostoucí počet preklinických důkazů však naznačuje, že konopí se součástí léčby tisíců onkologických pacientů nestalo bezdůvodně.

Díky výzkumu na izolovaných buňkách a zvířatech známe dnes čtyři způsoby, jak konopí ničí rakovinné buňky. Těmi jsou:
 

1. Antiproliferační účinky
Bylo zjištěno, že látky obsažené v konopí (konkrétně některé kanabinoidy jako THC a CBD) zpomalují proliferaci (růst, množení) rozličných typů nádorových onemocnění, a to včetně rakoviny prsu, prostaty nebo plic.

2. Antimetastatické účinky
Studie naznačují, že konopí brání rakovinným buňkám v šíření a napadání zdravých tkání.

3. Antiangiogenní účinky
Při laboratorních testech dokázaly některé kanabinoidy úspěšně zamezit vzniku nových cév k nádorovým buňkám. Díky tomu, že nádor není zásoben krví, začnou nádorové buňky umírat.

4. Proapoptotické účinky
Čtvrtý způsob, jak konopí při testech dokázalo zničit rakovinné buňky, je buněčná sebevražda. Léčba složkami z rostlin konopí prostě donutí rakovinné buňky k tomu, aby se samy zničily.

 

Konopí na různé druhy rakoviny

Současné vědecké znalosti ukazují, že léčba konopím je u některých typů rakoviny vhodnější než u jiných. Bohužel laboratorní krysy však nedokážou plně nahradit klinické studie na lidech. I tak jsou nicméně výsledky řady testů působení konopí na rakovinu překvapivě slibné.
Zde uvádíme jen několik druhů rakoviny, jež v preklinickém prostřední nejlépe reagovaly na léčbu konopím.

1. Rakovina mozku
Starší studie na hlodavcích i lidských buňkách odhalily, že kanabinoidy zamezují růstu, šíření a migraci gliomových buněk. Gliom je vzácná a agresivní forma rakoviny, která se objevuje v mozku a míše.
Jedny z prvních klinických studií na lidech (probíhající zejména ve Španělsku pod vedením prof. Manuela Guzmána) zaznamenaly náznaky úspěšné léčby gliomu konopím.

2. Rakovina prsu
K největším pokrokům dosud došlo ohledně výzkumu gliomu, po celém světě ale vědci zaznamenávají úspěchy i při zkoumaní rakoviny prsu. Dle dosavadních výsledků se zdá, že proti buňkám rakoviny prsu je účinnější CBD než THC.
Protirakovinné účinky CBD byly poprvé demonstrovány roku 2006, kdy vědci odhalili, že kanabidiol zpomaluje růst jistých buněčných linií rakoviny prsu.

3. Leukémie
Počátkem roku 2017 studie provedená na Univerzitě sv. Jiří v Londýně odhalila, že podáním kanabinoidů po chemoterapii došlo ke zvýšené úmrtnosti leukemických buněk.
Výzkumný tým zjistil, že protirakovinné účinky mají jak THC, tak CBD, ale nejlepších výsledků je dosaženo, když jsou tyto látky podány až po chemoterapii, nikoliv před ní.

4. Rakovina plic
Ačkoliv se to může zdát paradoxní, zvířecí testy a srovnávací studie na lidech zjistily, že látky obsažené v konopí mohou pomoci ničit rakovinné buňky v plicích. Například studie vydaná v lékařském periodiku Oncogene v roce 2008 zjistila, že THC potlačuje geny, které umožňují nádorovým buňkám vytvářet cévy, což může vyvolat smrt nádoru v důsledku nezásobení krví.

5. Rakovina prostaty
Jak THC, tak CBD předběžně vykazují v laboratorních podmínkách jisté účinky proti buňkám rakoviny prostaty.

6. Rakovina kůže
I přes nedostatek přesvědčivých testů na lidech v otázce léčby různých druhů nádorových onemocnění kůže konopím naznačují preklinická zjištění, že konopí proti tomuto druhu rakoviny může účinně působit. V roce 2014 například při studii, publikované v odborném časopise Life Sciences, vyšlo najevo, že THC úspěšně redukovalo nádorové bujení u myší s melanomem.

Ucelený přehled případových studií pacientů z celého světa o léčbě (nejen) různých druhů rakoviny naleznete v anglickém jazyce ZDE.

 

Konopí a symptomy rakoviny

Ať už konopí skutečně zabíjí rakovinné buňky i u lidí či ne, mnoho pacientů jej využívá jako prostředek poskytující úlevu od vážných vedlejších účinků chemoterapie i symptomů přímo spojených s onkologickým onemocněním. Konopí pomáhá onkologickým pacientům zvládat především následující symptomy:

1. Nevolnost a zvracení
2. Bolest
3. Nespavost a nechutenství
4. Zhoršená psychika a celková kvalita života

 

Co dál?

Informace uvedené v tomto článku představují jen malý vzorek rozsáhlého tématu působení konopí na rakovinu. Kvůli nedostatku klinických testů na lidech nemůže žádný vědec s jistotou prohlásit, že konopí je účinným lékem na rakovinu působícím obecně na každého člověka. I přesto jej do léčby zařazuje rychle rostoucí počet onkologických pacientů po celém světě.

Související termíny