Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Fibromyalgie

Fibromyalgie

Fibromyalgie představuje závažné chronické onemocnění projevující se zejména bolestí svalů a kostí, únavou a zvýšenou citlivostí na tlak především v oblasti krku, páteře, ramen a kyčlí.

 

Pacienti nacházejí úlevu v konopí

Mnoho pacientů s touto nemocí se proto obrací k alternativním metodám a tvrdí, že samoléčba konopím jim pomáhá zvládat projevy nemoci. Rovněž lékaři ve státech, jež legalizovaly konopí k léčbě, ho pacientům s muskuloskeletálními onemocněními (MSDs) doporučují ve stále hojnější míře. Stále ovšem postrádáme dostatek klinických studií, jež by potvrzovaly účinnost kanabinoidů na toto bolestivé onemocnění.

 

Vědecké poznatky

Výsledky jednoho z prvních klinických výzkumů byly prezentovány v roce 2006. Tým německých vědců v něm po dobu tří měsíců sledoval analgetické působení THC, jenž byl orálně podáván celkem devíti pacientům s fibromyalgií. Pět pacientů postupně odstoupilo, protože jim nesvědčily psychoaktivní účinky THC, nicméně u zbývajících čtyř fibromyalgiků bylo zaznamenáno výrazné zmírnění bolesti.

Z roku 2011 pochází studie španělských odborníků, kteří porovnávali dvě skupiny fibromyalgiků, z nichž jedna užívala konopí, a druhá nikoli. Účastníci výzkumu užívající konopí zaznamenali zlepšení řady symptomů provázejících toto onemocnění, a to včetně úlevy od bolesti a svalové ztuhlosti.

Předchozí klinické i preklinické výzkumy ukázaly, že přírodní kanabinoidy stejně jako našemu tělu vlastní endokanabinoidy mají analgetické vlastnosti, zejména při léčbě bolesti rezistentní vůči konvenčním terapiím. Někteří odborníci proto tvrdí, že představují potenciálně vhodný lék pro léčbu nemocí, které provázejí chronické bolesti – jako například právě fibromyalgie.