Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Traffic accidents

§ 47 Zákona o silničním provozu – Dopravní nehoda

(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen

b) zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5.

Dopravní nehoda