Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Penalty points for drivers

Bodový systém pro řidiče dle Přílohy 1 Zákona o silničním provozu

Za řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem, lze uložit 7 bodů.

Za odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, lze uložit 7 bodů. 

 

Bodový systém pro řidiče