Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Austria

Rakousko je zemí s liberálnější protidrogovou politikou, která už od osmdesátých let postupuje cestou „harm-reduction“ (snižování škod) namísto kriminalizace. U konopí se to projevuje tak, že samotná konzumace není trestným činem. Také pěstování není trestné až do chvíle výroby omamných a psychotropních látek.

Tresty za držení konopných drog nejsou primárně vázány na množství, které u sebe člověk má. A to až do chvíle, kdy jsou předloženy důkazy o jeho distribuci. Za držení konopných drog hrozí maximálně 6 měsíců odnětí svobody či pokuta. Často jsou ukládány alternativní tresty, od roku 2016 je podmínkou jejich udělení lékařská prohlídka posuzující míru závislosti pachatele, tedy případné nařízení léčby.

V případě distribuce je teoreticky možné postihovat i prosté sdílení fajfky, jointa či vaporizéru, v praxi se to ale neděje. Tresty za distribuci jsou odstupňovány dle objemu distribuovaných drog na lehčí (do 20 g čistého THC) a závažnější delikty (nad 20 g čistého THC). V případě komerční distribuce větších množství jsou ukládány tresty až do výše 3 let nepodmíněně. V případě dovozu a prodeje se tresty zvyšují až na 5 let a v případě zapojení do organizované skupiny až na 20 let.

V Rakousku je státem kontrolovaný systém produkce léčebného konopí. Od roku 2016 je toto distribuováno lékárnami a je, podobně jako u nás, dostupné pacientům na lékařský předpis. 

Rakousko