Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Cannabis social clubs

V konopných společenských klubech (všeobecně používanou zkratkou je CSC vycházející z anglického Cannabis Social Clubs) mohou členové kupovat a užívat konopí, a to jak za účelem relaxace, tak léčby.

Tyto kluby nelze zaměňovat za tzv. konopné coffeeshopy – tyto podniky, rozšířené zejména v Nizozemsku, neslouží jako spolky sdružující určitou uzavřenou skupinu lidí, ale jsou v podstatě běžnými kavárnami, v nichž si lze kromě kávy zakoupit i konopí. Oproti tomu CSC se zaměřují čistě na produkci a užívání konopí pouze mezi svými členy a bez tvorby zisku.

 

Počátky

Konopné kluby se poprvé objevily už ve Spojených státech v době alkoholové prohibice. Jelikož alkohol byl nelegální, konopí se často užívalo jako nahrazující omamná látka. Tyto konopné „čajovny“ (teapads), kluby kde se konzumovalo konopí a hrál jazz, vznikaly převážně ve velkých městech. Po nástupu prohibice konopí však rychle vymizely.

 

Současnost

Za moderním konceptem CSC stojí celoevropská organizace bojující za legalizaci konopí – ENCOD. CSC mají fungovat jako nekomerční organizace, jež zajišťují profesionální, kolektivní kultivaci omezeného množství konopí, které má pokrýt výhradně osobní potřeby členů klubu.

Kultivace, přeprava, distribuce i konzumace jsou podrobeny přísným kontrolám na bezpečnost a kvalitu. 

Členové klub financují prostřednictvím členských příspěvků. Každý z členů klubu má stanoven maximální měsíční a roční limit spotřebovaného konopí. Členové nesmějí dále prodávat konopí zakoupené v klubu a také musí zajistit, aby se nedostalo do rukou nezletilým. 

Dnes tyto kluby působí především ve Španělsku, kde jsou všeobecně tolerovány a roku 2017 byly konečně legalizovány – i když zatím pouze v Katalánsku. Pár jich také najdeme v BelgiiNizozemsku. Ve Slovinsku, v Rakousku a Německu zatím aktivisté o jejich založení v současnosti usilují.

Konopné společenské kluby