Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

THCA

Kanabinoidy – THCA

Technicky vzato není THCA (tetrahydrokanabinolová kyselina) kanabinoidem, ale, jak samotný název napovídá, kyselinou – konkrétně chemickým prekurzorem THC. Jedná se o nejzastoupenější složku v rostoucím konopí, jejíž obsah může dosahovat až 15–30 procent celkové hmotnosti rostliny.

V syrovém konopí THC

Může to znít překvapivě, ale v nesušeném, „živém“ konopí není v podstatě žádný tetrahydrokanabinol – ovšem jakmile je sklizeno a začne schnout, přirozeně se vyskytující nepsychoaktivní THCA se postupně přeměňuje právě na psychoaktivní THC (tento proces lze urychlit vystavením teplu – kouřením, vaporizací nebo vařením).

Z chemického hlediska se jedná o reakci zvanou dekarboxylace, kdy kyselina tetrahydrokanabinolová ztrácí svou karboxylovou skupinu a zhruba 12 procent váhy při konverzi na THC.

Terapeutické využití THCA

V současnosti neexistuje dostatek klinických studií a výzkumů, které by se do detailu zabývaly tím, na jaké choroby by THCA mohla být účinná, nicméně laboratorní pokusy a svědectví pacientů na internetu naznačují, že konzumace syrového (nedekarboxylovaného) konopí má protizánětlivé, neuroprotektivní, antiemetické, protikřečové a protirakovinné vlastnosti. Mezi další terapeutické účinky patří podle anekdotických svědectví nemocných například léčba nespavosti a poruch trávení.

THCA

Related terms