Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

CBGA

Kyselina kanabigerolová představuje velmi specifickou látku, která však zatím nebyla podrobena důkladnému výzkumu. Čím je tedy tak specifická a odlišná od jiných kyselých forem kanabinoidů?

Praotec (nejen) THC a CBD

CBGA bývá označována jako základní „stavební kámen“ kanabinoidů, protože se jedná o prekurzor nejen pro CBG (kanabigerol) – což je ze jména očividné –, ale i o ultimátní prekurzor THCA (tetrahydrokanabinolová kyselina), CBDA (kyselina kanabidiolová) a CBCA (kyselina kanabichromenová). Tyto tři kyseliny se okamžitě po sklizni začínají přeměňovat na své neutrální formy (THC, CBD, CBC), přičemž tento proces se urychluje působení tepla a/nebo světla.

Nedostatek studií

Ačkoli proběhlo několik laboratorních studií, které naznačují, že CGBA má určité léčebné vlastnosti (analgetické, protizánětlivé, antibakteriální, a dokonce i protinádorové), minulý i současný výzkum se soustředí především na detailní popis biosyntetických procesů při přeměně CBGA na výše zmiňované kanabinoidy.

Někteří vědci se domnívají, že identifikace těchto procesů (přeměna CGBA například na THCA) bude klíčovou informací pro naše porozumění mechanismů působení například právě THCA a potažmo THC.

CBGA

Related terms