Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Zadržení řidičského průkazu

§ 118b Zákona o silničním provozu – Zadržení řidičského průkazu

(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Zadržení řidičského průkazu