Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Správní delikty provozovatelů vozidla

§ 125d Zákona o silničním provozu – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla

b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c).

 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

Správní delikty provozovatelů vozidla