Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Testování na přítomnost návykové látky ve škole

A jak je to s orientačním testem na přítomnost návykové látky? Ten může podle § 22 Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provést pedagogický pracovník v případě, kdy se jedná o „formu výuky“, při níž by žák mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek. V ostatních případech může orientační test na přítomnost návykových látek pedagogický pracovník provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého studenta s orientačním testováním na přítomnost návykové látky. Testuje se zpravidla na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost omamně psychotropní látky pomocí zkoušky ze slin. V případě, pozitivního nálezu orientačního testu má zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý student, právo zajistit provedení lékařského laboratorního vyšetření, jehož náklady musí v případě pozitivního výsledku sám uhradit.

Testování na přítomnost návykové látky ve škole