Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Spojené arabské emiráty

Země drží prvenství, co se délky seznamu zakázaných substancí týče. Držení látek v jiných zemích běžně a legálně dostupných, například kodeinu nebo některých antidepresiv, může vést k obvinění z trestného činu a v některých případech je dokonce trestáno vězením. Za pašování drog (i konopí) hrozí v případě prokázání viny až trest smrti. Za držení drog se považuje už pouhá skutečnost, že jsou jejich rezidua odhalena v moči nebo krvi. I stopové množství může mít za následek trest odnětí svobody.

Spojené arabské emiráty