Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Portugalsko

V roce 2001 proběhla v zemi revoluční změna legislativy, která změnila držení všech návykových látek (od konopí přes opiáty až po LSD, kokain anebo heroin) z trestného činu na přestupek trestaný namísto odnětí svobody buď pokutou, nebo veřejně prospěšnými pracemi. Tato politika přináší podle dosavadních zkušeností své ovoce. Uživatelů celkově nepřibývá, počet drogově závislých nakažených virem HIV stabilně klesá stejně jako počet úmrtí z předávkování heroinem a zvýšil se naopak zájem o léčbu.

Portugalsko