Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Irán

Drogová politika je v této zemi poněkud nejasná a zmatená. Držení a pašování narkotik je tvrdě trestáno a výjimkou není ani veřejné bičování provinilců. Přibližně 70 procent trestů smrti je v Iránu udělováno právě v souvislosti s drogovými delikty. Množství závislých v přepočtu na počet obyvatel patří k nejvyšším na světě. Země přesto sklízí uznání za některé progresivní kroky směřující k léčbě závislostí a minimalizaci rizik, jako příklad uveďme vládní program na výměnu jednorázových jehel.

Irán