Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Cannabis prohibition

V současnosti prochází konopí v řadě zemí procesem zákonných úprav, jejichž výsledkem je stále rostoucí počet států, které tuto rostlinu zlegalizovaly pro lékařské a některé dokonce i rekreační účely. Byly však doby, kdy byla situace přesně opačná. Tato kapitola našich nedávných dějin má název „prohibice konopí“ a došlo k ní následkem celé řady faktorů a osobních zájmů různých mocných lidí a skupin.

Níže naleznete stručný chronologický přehled nejdůležitějších historických faktů, které k této prohibici vedly, a také představení hlavních aktérů v ní zapojených. Některým důvodům pro její zavedení asi stejně neuvěříte…

 

Propojení USA s Mexikem

V celosvětovém měřítku to byly Spojené Státy, které v prohibici konopí sehrály nejvýznamnější roli. Na přelomu 19. a 20. století čelily západní státy USA přílivu mexických přistěhovalců. Mexičané svým příchodem vyvolávali silné rasové napětí a poté, co začali být přijímáni coby levná pracovní síla do velkých zemědělských podniků, se stali trnem v oku také drobných farmářů. S nástupem Velké hospodářské krize se celá situace ještě vyhrotila.

 

Cesta k prohibici

Byli to právě mexičtí imigranti, kteří údajně Američany zasvěcovali do svého zvyku kouřit konopí. Ten byl ale postupně spojován s něčím nevhodným či dokonce nezákonným, a nakonec se stal i jedním z důvodů pro přijetí prvního prohibičního zákona (Poison Act), vydaného roku 1913 státem Kalifornie. Tímto ustanovením bylo zakázáno používání konopí a všech výrobků z něj připravených.

Ještě před zavedením celonárodní prohibice konopí se ale ve Spojených státech pokusili zakázat alkohol, jehož prohibice byla zrušena až roku 1933. V této době už bylo sice konopí ve většině států postaveno mimo zákon, sjednocující zákaz na federální úrovni ale stále „chyběl“. O to se ale postaral „otec prohibice“ Harry J. Anslinger, který jako dlouholetý šéf protidrogového úřadu prosadil na půdě Kongresu tzv. Zákon o zdanění marihuany (Marijuana Tax Act) z roku 1937, který konopí zakázal úplně a stal se základním kamenem celosvětové prohibice této rostliny.

 

Prohibice konopí