Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Decriminalisation

Dekriminalizace určitého jednání (přechovávání nějaké věci, provozování určité činnosti atd.) znamená, že tato aktivita není zcela legální, ale nenásleduje za ní kriminální postih.

 

Za konopí do vězení, nebo ne?

V případě konopí platí v řadě zemí s liberálnějšími protidrogovými zákony (tedy včetně České republiky), že držení nebo dokonce i pěstování předem definovaného množství konopí pro vlastní potřebu není považováno za trestný čin a při prokázaném provinění hrozí „pouze“ pokuta a propadnutí věci. Stupeň dekriminalizace konopí i dalších drog se stát od státu liší, v případě České republiky se u konopí jedná o přechovávání do deseti gramů sušených samičích květů a pěstování do pěti rostlin. Za tyto přečiny hrozí pokuta až 15 000 korun, jakmile se jedná o větší množství, jedná se již o trestný čin. Navíc platí, že jakmile pěstitel byť jen jednu rostlinu sklidí a začne sušit, jedná se automaticky též o trestný čin, protože tímto dle zákonů „z konopí vyrábí drogu marihuanu“.

Není tedy pravdou, jak si mnozí myslí, že pěstování pár rostlin pro osobní potřebu je u nás „v podstatě“ legální – není a nebude, dokud stát nezruší trestní postihy za produkci a držení konopí alespoň pro vlastní potřebu.

I držení menších množství dalších drog je v České republice dekriminalizováno a díky tomu jsme ve světě vnímáni jako jedna z nejprogresivnějších zemí v oblasti protidrogové politiky s důrazem na takzvanou minimalizaci rizik (harm reduction). Tabulku s dekriminalizovaným množstvím přechovávaných drog pro osobní potřebu lze dohledat na internetu, například na www.epravo.cz.  

Dekriminalizace