Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Cannabis extract made with isopropyl alcohol

Při nakládání s izopropylalkoholem či jinými lehce hořlavými látkami se klade vysoký důraz na bezpečnost práce. Jelikož tyto chemikálie okamžitě uvolňují vznětlivé výpary, mohou v přítomnosti jisker, otevřeného ohně či pouze vlivem vysoké teploty způsobit požár.

 

Levný a dostupný

Pro domácí výrobu extraktů z konopí se izopropylalkohol využívá často proto, že je v porovnání s jinými rozpouštědly celkem levný a všeobecně dostupný. Oproti dříve doporučovanému lékařskému nebo dokonce technickému benzínu (jak doporučoval například Rick Simpson), se jedná o alkohol, tudíž neobsahuje tolik škodlivých látek jako benzíny. Přesto i u izopropylalkoholu platí několik důležitých zásad práce, které stručně zmíníme.

 

Bezpečnostní zásady

Dýchání výparů při odpařování je zdraví škodlivé, a proto by se mělo s izopropylalkoholem pracovat pouze na dobře větraném místě a s náležitým ochranným vybavením. Výbuch přijde v případě, že v blízkosti izopropylalkoholu dojde ke vznícení či přeskočí jiskra. Takováto jiskra může dokonce pocházet z běžných předmětů denní potřeby, jako je hořák u sporáku, vzniká ale i méně obvyklými způsoby: přes elektrostatický výboj, vzájemným třením určitých materiálů, zapnutím kuchyňských spotřebičů umístěných na sporáku nebo z rozpáleného katalyzátoru či výfuku auta. K dalším zdrojům elektrického výboje patří oblečení nebo obyčejný kompresor v ledničce.

Přestože se u výše uvedených zdrojů elektřiny předpokládá, že jsou neškodné, všechny jsou dostatečně silné na to, aby způsobily výbuch a následné zranění, úmrtí či jen poškození majetku.

Konopný extrakt z izopropylalkoholu