Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Indonesia

Místní drogové zákony jsou známé svou přísností a nesmlouvavostí. Držení jakýchkoli nezákonných substancí je trestáno odnětím svobody a vysokými pokutami, za pašování pak hrozí dlouhé vězení nebo dokonce trest smrti. Vláda v nedávné době představila novou legislativní úpravu, která v některých případech umožňuje osobám usvědčeným z pouhého držení návykových látek absolvovat namísto vězení léčbu.

Indonésie