Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Australia

Austrálie byla v 80. letech jednou z prvních zemí, které se namísto restrikce vydaly cestou minimalizace škod. Součástí této politiky je snižování množství dostupných narkotik, vzdělávání cílené na pokles poptávky a omezení škod vzniklých v důsledku závislosti uživatelům i jejich komunitám. V rámci nejrůznějších preventivních a podpůrných programů nabízí vláda například výměnu jednorázových jehel nebo bezpečná a čistá místa, kde je povolena aplikace drog.

Co se týče konopí, patří tato země k liberálnějším – menší postihy řeší pokutou a napomenutím, stejně jako případy, kdy nebyl prokázán úmysl obchodovat.

Austrálie