Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Amount larger than small and extent of criminal offence

Důležitou otázkou relevantní zejména pro určení, zda došlo ke spáchání trestného činu neoprávněného přechovávání omamné a psychotropní látky pro vlastní potřebu podle § 284 Trestního zákoníku (ale i pro některé další drogové delikty), bude určení hranice „množství větší než malé“. Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013 z roku 2014 uvádí ve své příloze orientační hodnoty určující „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků. Některé z těchto hodnot shrnuje následující tabulka:

 

Typ látky

(obecně vžitý název; „typ drogy“)

Množství větší než malé

Nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé

Pervitin

více než 1,5 g

0,5 g

0,6 g (hydrochlorid)

Heroin

více než 1,5 g

0,2g

Kokain

více než 1 g

0,22 g (hydrochlorid)

Amfetamin (benzedrin)

Dexamfetamin (dexedrin)

více než 2 g

0,73 g

1,0 g (sulfát)

Extáze

  • MDMA

 

 

  • MDA

 

 

  • MDEA

 

více než 4 tablety/ kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance

více než 4 tablety/ kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance

více než 4 tablety/ kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance

 

0,34 g

0,40 g (hydrochlorid)

 

0,33 g

0,40 g (hydrochlorid)

 

0,34 g

0,40 g (hydrochlorid)

LSD (LSD-25,

(+)Lysergid)

5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo „krystalů“ impregnovaných účinnou látkou

0,000134 g

0,000250 g (tartarát)

Marihuana

více než 10 gramů sušiny

1 g

Hašiš

více než 5 gramů

1 g

Lysohlávky a další houby obsahující psilocin a/nebo psilocybin

  • plodnice

 

 

 

  • mycelium

 

 

 

Více než 40 plodnic houby

 

 

 

Více než 40 gramů agaru (nebo jiné živné půdy) s myceliem

 

 

 

0,05 g báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu (fosfátového esteru psilocinu)

0,05 g báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu (fosfátového esteru psilocinu)

 

Ostatní hodnoty můžete nalézt zde.

Hodnoty jsou orientační, protože je dle Nejvyššího soudu třeba při posuzování konkrétního činu vždy podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele. V každém jednotlivém případě tak bude nutné se zabývat tím, o jak pokročilého uživatele jde a jaká je jeho spotřeba – za tímto účelem bude pravděpodobně třeba vypracovat znalecký posudek.

Dále se, zejména v tzv. kvalifikovaných skutkových podstatách některých drogových trestných činů, za něž lze uložit větší trest, setkáváme s pojmy „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ či „ve velkém rozsahu“. Ve vztahu k drogovým deliktům se tímto určením zabýval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 15 Tdo 1003/2012 z roku 2013, kdy stanovil, že východiskem je určitý násobek množství omamné nebo psychotropní látky, které již dříve definoval jako „množství větší než malé“ (viz tabulka), konkrétně „větším rozsahem“ je desetinásobek množství většího než malého, „značným rozsahem“ je desetinásobek takto určeného většího rozsahu, a „velkým rozsahem“ je desetinásobek takto určeného značného rozsahu. Pokud se však jedná o pojmy „větší prospěch“, „značný prospěch“, „prospěch velkého rozsahu“, musíme pro jejich určení nahlédnout do § 138 Trestního zákoníku, který stanoví, že „větším prospěchem“ se rozumí prospěch dosahující částky nejméně 50 000 Kč, „značným prospěchem“ se rozumí prospěch dosahující částky nejméně 500 000 Kč a „prospěchem velkého rozsahu“ se rozumí prospěch dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.

Množství větší než malé a rozsah spáchání