Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Phenotype

Strukturální stavbu konopných rostlin ovlivňují dvě věci: genetika a prostředí. Genetická výbava rostliny nazývaná genotyp představuje plánek pro růst. Umožňuje rozvoj širokého spektra fyzických možností, ale vyvolání těch kterých vlastností má na starosti okolní prostředí. Fyzickým projevům genotypu se říká fenotyp. Jde jednoduše o vlastnosti, které určuje genetický kód rostliny v součtu s vlivem například půdy, slunečního svitu a dalších jevů. Prostředí ovlivňuje například barvu, tvar, vůni a míru produkce pryskyřice.

 

Nepřeberně možností

Fenotypická podoba rostlin je vysoce variabilní: vlastnosti rostlin jsou ovlivňovány množstvím živin, teplotou, množstvím a úhlem světla, typem půdy, délkou fotoperiody, časem sklizně a vzdáleností mezi rostlinou a zdrojem světla. Jisté podmínky mohou vyvolávat vlastnosti podobné konopí setému nebo konopí indickému, takže ačkoli tu rádi rozdělujeme odrůdy do kategorií, musíme přiznat, že vlastnosti odrůd nejsou vždy pevně dané.

Pokud položíme konopí indické a konopí seté na opačné konce genetického spektra, můžeme si představit, jak moc se může projev fenotypu lišit. Příkladem je třeba odrůda Blue Dream. Jde o hybrid indika-dominantní odrůdy Blueberry a sativa-dominantní odrůdou Haze. Blue Dream tedy může v závislosti na pěstování projevovat vlastnosti, které spadají kamkoli na spektrum mezi jeho dvěma rodiči.

Z tohoto důvodu někdy očekáváme fenotyp s typickými znaky sativy a dostaneme místo toho indikový. To však neznamená, že odrůdy jsou co do genetiky divoké karty. Zkrátka by jen nemělo být překvapením, když daná odrůda přesně nezapadá do té jedné ze „škatulek“.

Fenotyp