Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Endocannabinoid System

Endokanabinoidní systém je centrální signální receptorová soustava, která ovlivňuje celou řadu biologických procesů. Skládá se ze skupiny molekul známých jako endokanabinoidy a z kanabinoidních receptorů, na které se tyto molekuly váží.

Mezi hlavní doposud objevené endogenní kanabinoidy vytvářené lidským tělem patří anandamid a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Kromě endokanabinoidů existují v přírodě také fytokanabinoidy (známé veřejnosti spíše jen jako kanabinoidy), které se vyskytují téměř výhradně v konopí a které se také vážou na kanabinoidní receptory v našem těle.

Dlouholetý vědecký výzkum endokanabinoidního systému vedl k objevu dvou typů kanabinoidních receptorů, CB1 a CB2. Tyto receptory se nacházejí v různých částech těla, ale nejvíce v mozku (CB1) a v imunitním systému (CB2).

Do těchto kanabinoidních receptorů zapadají jako klíče do zámků jak endokanabinoidy, tak kanabinoidy obsažených v konopí. Navázání buď endokanabinoidů, nebo fytokanabinoidů na receptory CB1 nebo CB2 reguluje a ovlivňuje fyziologické procesy v organismu a vysvětluje širokospektré terapeutické využití konopí.

Vědci postupně objevují tyto receptory i na celé řadě dalších míst (kromě mozku a imunitního systému), a to včetně kardiovaskulárního, rozmnožovacího, gastrointestinálního nebo močového systému. Všechna tato zjištění podporují tvrzení, že endokanabinoidní systém byl sice objeven poměrně nedávno, nicméně jeho důležitost pro správné fungování organismu vždy byla, je a bude naprosto zásadní.  

Endokanabinoidní systém