Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Cannabinoid Receptors

Dva hlavní receptory, které tvoří endokanabinoidní systém, jsou kanabinoidní receptory CB1 a CB2. Za třetí receptor kanabinoidní aktivity je nově považován i sirotčí receptor GPR55. Všechny tyto receptory jsou tvořeny transmembránovými proteiny, které mohou předávat mimobuněčné signály do intracelulárního prostoru.

CB1

Receptory CB1 se uplatňují v největší míře v mozku a jejich rozmístění v lidském těle je důkladně popsáno. Receptory CB1 se nejvíce projevují v hipokampu, bazálních gangliích, mozkové kůře a v mozečku. Tyto receptory jsou méně zastoupeny v amygdale, hypotalamu, nucleus accumbens, thalamu, šedé hmotě mozkové a v míše, ale také v jiných oblastech mozku, hlavně v koncovém mozku a mezimozku. Receptory CB1 se projevují také v mnoha periferních orgánech.

CB2

Rozmístění receptorů CB2 je odlišné a je omezeno převážně na buňky imunitního systému, jako jsou makrofágy, neutrofily, monocyty, B-lymfocyty, T-lymfocyty a mikroglie. V nedávné době byly projevy receptorů CB2 prokázány také v nervových vláknech kůže a keratinocytech, v kostních buňkách, jako jsou osteoblasty, osteocyty a osteoklasty, v játrech a v buňkách slinivky vylučujících somatostatin. Přítomnost receptorů CB2 byla prokázána i v centrální nervové soustavě, astrocytech, mikrogliích a v neuronech mozkového kmene.

Kanabinoidní receptory