Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Synergie

Je toho hodně, co nám ještě zbývá objevit a pochopit o konopí. K základním poznatkům ale již dnes patří to, že jde o lék, který funguje na principu synergie mnoha různých chemických sloučenin (terpenů, kanabinoidů a další látek) působících společně. Tomuto jevu se mezi konopnými badateli říká „entourage effect“.

 

Vysvětlení

Termín synergické působení se v komunitě lidí, kteří se profesně nebo volnočasově věnují konopí, stává čím dál tím důležitějším pojmem. Popisuje vztah mezi terpeny, kanabinoidy a jinými látkami vytvářenými touto rostlinou, které jsou zodpovědné za obrovsky široký a rozmanitý léčebný potenciál konopí.

Kanabinoidy jako THC a CBD jsou dnes již všeobecně známé. Tyto sloučeniny mají celou řadu léčebných účinků, jsou však jen částí toho, co dělá z konopí tak účinný lék. Ukázalo se například opakovaně, že samy o sobě jsou méně účinné než při vzájemné kombinaci nebo přidání různých terpenů.

Jak kanabinoidy, tak terpeny reagují s receptory endokanabinoidního systému, čímž umožňují terapeutické působení konopí uvnitř našeho těla.

Právě terpeny v konopí modulují (upravují nebo kontrolují) účinek kanabinoidů v každé odrůdě na toho či onoho uživatele. Proto také působí různé odrůdy různě. Pokud si tedy vezmete dvě variety, obě s 15 % THC, z nichž jedna bude mít povzbuzující a druhá sedativní účinek, bude to hlavně kvůli různému poměru o obsahu terpenů. Například terpeny jako myrcen, neroditol a terpinolen mají sedativní vlastnosti, kdežto alfa-pinen povzbudivé. Kanabinoidy a terpeny sice působí i nezávisle na sobě, ale při léčbě nemocí jsou mnohem účinnější společně než izolovaně – působí synergicky.

Synergie