Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Extrahování v systému uzavřené smyčky

I když poměrně nebezpečná výroba extraktů konopí za pomoci rozpouštědel v otevřeném prostředí dosud přežívá, může nás uklidnit, že dnes už většina výrobců koncentrátů používá systém extrahování v takzvané uzavřené smyčce. Tento systém je již několik desetiletí běžný ve vědeckých laboratořích různých výrobních odvětví, která zpracovávají esenciální oleje při výrobě parfémů, kosmetiky a potravinových přísad.

Extrahování v systému uzavřené smyčky je samozřejmé tam, kde při výrobě hrají důležitou roli sloučeniny a esenciální oleje. V těchto odvětvích byly zavedeny pečlivě vypracované předpisy a standardy, které zaručují, že všechny laboratoře vyrábějící tyto extrakty budou bezpečné a v souladu s osvědčenými postupy daného průmyslového odvětví.

 

Nová norma

Normou se to stává také při výrobě konopných koncentrátů. Dnes představuje extrahování v uzavřené smyčce bezpečnější (a mnohem rozumnější) způsob výroby extraktů. Nabízí alternativu k riskantnějším metodám, při nichž hrozí výbuchy a zanechání zdraví škodlivých reziduí ve finálním produktu určeném ke konzumaci.

Společnosti jako BHOgart v Kalifornii a Terpp Extractors v Coloradu se v technologii extrakce v uzavřené smyčce staly průkopníky, které vytvářejí nové standardy kvality.

Největší výhodou extrahování v uzavřené smyčce je možnost práce s hořlavými a vznětlivými látkami v zařízení, které nemá otvory, kudy by rozpouštědla prosakovala nebo unikala. To je důležité hlavně tehdy, když pracujete s tekutinami, které jsou pod tlakem a při absenci tlaku se mění v plyn. Systémy s uzavřenou smyčkou poskytují specialistům na extrahování dvě důležité výhody: zaprvé mohou opakovaně použít chemická rozpouštědla, což znamená méně odpadu a ušetřené peníze, za druhé výrazně sníží riziko výbuchu, protože systém je velmi dobře utěsněn.

Extrahování v systému uzavřené smyčky