Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Diabetes mellitus (cukrovka)

Diabetes mellitus (cukrovka)

Diabetes mellitus je v podstatě skupinou autoimunitních onemocnění, které provázejí poruchy tvorby inzulinu vedoucí k hyperglykémii (nadměrná koncentrace glukózy v krvi).

Existují dva základní druhy: diabetes 1. a 2. typu. První je vrozená nebo dětská cukrovka, kdy neprodukuje slinivka inzulin, a proto ho tělu musí nezbytně dodávat z vnějších zdrojů. Diabetes 2. typu není tak závažným onemocněním, rozvíjí se obvykle v pozdějším věku a většinou proti němu lze bojovat vhodnou úpravou stravování. Postupující nemoc ale může vést až k oslepnutí, selhání ledvin, poškození nervů, kornatění tepen a smrti.

 

Všestranná pomoc

Preklinické studie naznačují, že kanabinoidy dokáží mírnit progresi diabetu a navíc ulevují od celé řady symptomů. Například výzkum z roku 2006 prokázal, že aplikace 5 mg CBD denně výrazně snižuje výskyt diabetu u myší. Jeden z nejnovějších výzkumů z roku 2013 se zabýval působením méně známého kanabinoidu THCV na geneticky modifikované obézní myší. Výsledky ukázaly, že aplikace THCV má několik metabolicky prospěšných účinků v souvislosti s diabetem, a to včetně zlepšení poruch glukózové tolerance (PGT), zvýšení hladiny triglyceridů v játrech a zlepšení inzulinové senzitivity.

Další preklinické studie naznačují, že kanabinoidy pomáhají s léčbou různých symptomů, jež diabetes provázejí.

V posledních letech se objevilo i několik výzkumů, podle nichž se u uživatelů konopí snižuje riziko onemocnění diabetem 2. typu ve srovnání s lidmi, kteří konopí neužívají. Pracovníci Kalifornské univerzity zkoumali spojitost mezi diabetem a užíváním konopí na vzorku 10 896 dospělých Američanů, přičemž se ukázalo, že u současných i dřívějších uživatelů konopí v dospělosti hrozí menší riziko rozvoje diabetu.

Související termíny