Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Cannabis plant

Nařízení č. 455/2009 Sb. definuje pro účely § 285 Trestního zákoníku rostliny konopí obsahující omamnou nebo psychotropní látku jako takové druhy a odrůdy konopí, které obsahují více než 0,3 % THC. Množstvím „větším než malým“ se pak rozumí více než 5 rostlin takového konopí.

§ 1 - Rostliny konopí obsahující omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 Trestního zákoníku

Pro účely § 285 Trestního zákoníku se za rostliny konopí obsahující omamnou nebo psychotropní látku dle Přílohy 1 k tomuto Nařízení považují takové druhy a odrůdy konopí (Cannabissp.), které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů.

§ 2 - Hodnoty určující množství větší než malé u rostlin konopí obsahujících omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 Trestního zákoníku

Množstvím větším než malým u rostlin konopí obsahujících omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 Trestního zákoníku se dle Přílohy 2 k tomuto Nařízení rozumí více než 5 rostlin konopí.

Rostlina konopí