Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Význam obhajování práv pacientů pro vývoj dostupnosti léčebného konopí ve Spojených státech.

Prezentace od Steph Sherer na Cannafestu 2014. Přednáška je v původním znění, její stručný obsah najdete v popisu níže.

Ve Spojených státech probíhá velký experiment se systémem legalizace konopí k léčbě, jehož vývoj a zakotvení v rámci politického systému může potenciálně ovlivnit budoucí formování a fungování podobných systémů po celém světě. Konopí je nyní v nějaké formě legální k léčbě ve 24 amerických státech a Washingtonu D. C., což zahrnuje 70 procent populace. Mezi obyvateli těchto států je více než 1,5 milionu pacientů, kteří se konopím léčí – legálně a pod dohledem lékaře. Legalizační programy vznikaly v jednotlivých státech jako spontánní reakce na situaci lidí, kteří užíváním účinného přírodního léčiva museli porušovat zákon, když jim konvenční medicína nedokázala poskytnout uspokojivou úlevu; a tyto nemocné bylo potřeba bránit u soudů. Dnes patří legalizace léčebného využití konopí (jako alternativy k tradičním medikamentům) mezi legitimní témata debat zákonodárců v každém státě, a dokonce i na půdě Kongresu.

Zákony a regulatorní rámce v souvislosti s léčebným konopím vznikaly a byly zaváděny navzdory vytrvalému odporu federální vlády. Často byly také koncipovány bez ohledu na již zavedené zdravotnické předpisy a sloužily spíše jako úvod do boje za legalizaci konopí i pro rekreační účely. Výsledkem je složitá mozaika různých zákonů a pravidel, které v mnoha případech selhávají v tom hlavním: zajistit pomoc a konopí k léčbě těm, kvůli nimž původně vznikaly. I přes všechny zádrhele platí, že tento velký experiment dal vzniknout mnoha užitečným a účinným pravidlům, jež se týkají například zavádění bezpečnostních standardů v oblasti výroby, zpracování a prodeje, laboratorního testování nezávadnosti výsledných produktů, vzdělávání nejen lékařů a pacientů, ale i pěstitelů a pracovníků ve výdejnách a sestavení základních pravidel pro dávkování.

Jedním z hlavních důvodů rostoucí popularity a úspěšného šíření zákonů povolujících využití konopí k léčbě je selhání konvenční medicíny v oblasti poskytování potřebné úlevy bez nežádoucích účinků u řady nemocí. To ostatně potvrzuje čím dál více výzkumů a vědeckých prací z posledních let. Závěry odborných studií ohledně účinnosti farmaceutických preparátů navíc potvrzují osobní zkušenosti pacientů a lékařů. Tento trend lze vyčíst i z rychle rostoucího zájmu Američanů o další doplňkové a alternativní formy medicíny.

Americans for Safe Access (Američané za bezpečný přístup, ASA) je největší organizací hájící práva pacientů na konopnou léčbu ve Spojených státech a již déle než 12 let představuje hnací motor snah o prosazení smysluplných zákonů a pravidel pro bezpečný přístup ke konopí. Před námi je stále dlouhá cesta, ať už se bavíme o implementaci zákonů na státní úrovni, nebo o konečné změně federálního zákona. V obou těchto politických arénách se zastánci a obhájci konopí k léčbě setkávají s podobnými překážkami, s jakými bojuje celé „odvětví“ rostlinné medicíny, jež se dlouhodobě snaží i to, aby bylo začleněno do systému zdravotní péče. ASA bude v boji pokračovat a bude nadále usilovat o změnu na federální, státní a místní úrovni – a to za pomoci naší široké členské základny, jež vytrvale žádá zvolené veřejné činitele, aby schválili nové legislativní úpravy. 

Nenechte si ujít příští konferenci na veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest, který se bude konat ve dnech 10. - 12.11. 2017 na výstavišti Incheba v Praze. Simultánní překlad přednášek je zajištěn.

www.cannafest.com
www.facebook.com/cannafest

Fotogalerie