Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Příležitostní uživatelé konopí mají lepší úsudek, paměť a sociální cítění než neuživatelé

Další nový výzkum ukazuje, že stereotyp asociálního týpka s jointem, který si nic nepamatuje a má samé problémy, je dost pravděpodobně jen zkreslenou představou. Tedy pokud to daný jedinec s konopím nepřehání.

„Užívání konopí je mezi mladými lidmi na vzestupu a bývá přitom spojováno s deficity kognitivních funkcí,“ uvádí abstrakt nové studie. „Předchozí výzkumy se ale opíraly o testování malého vzorku uživatelů, kteří vyhledali léčbu, přičemž testy na příležitostných uživatelích konopí se prováděly jen v malé míře.“

Testovaní jedinci byli zařazeni do kategorií abstinenti, příležitostní konzumenti (dvakrát týdně a méně) a pravidelní uživatelé (více než třikrát týdně). Analýzy zkoumaly zejména to, jaký má vliv na kognitivní funkce v souvislosti s věkem uživatele.

 

Lépe s mírou

Přestože měli „častí konzumenti o něco horší úsudek než abstinenti, u příležitostných konzumentů byly úsudek, paměť a sociální vnímání lepší než u abstinentů,“ dočteme se poněkud překvapivě v závěru. U dospívajících, kteří užívají konopí často, byly „vypozorovány mírné deficity v úsudku a vztah mezi časným zahájením užívání konopí a kognitivním výkonem byl částečně v souladu s dřívějšími výzkumy. Přesto nebyly kognitivní deficity zjištěny u dalších předpokládaných oblastí v tomto vzorku testovaných subjektů.“

Příležitostní uživatelé konopí měli ve srovnání s abstinenty „navíc stejné nebo dokonce mírně lepší úsudek, sociálně-kognitivní a paměťové schopnosti, což svědčí o komplexních vazbách mezi užíváním konopí a poznávacími schopnostmi u mladých lidí.“

V závěru proto autoři výzkumu poznamenávají že „k identifikaci toho, co ovlivňuje riziko kognitivních deficitů (nebo naopak pozitivní změny v této oblasti), je potřeba ještě dlouhodobý výzkum.“

Txt: Jan Přívratský