Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Pěstování konopí jako způsob zlepšení kvality života a pohodlí pacientů.

Prezentace od Mikea Corrala na Cannafestu 2015. Přednáška je v původním znění, její stručný obsah najdete v popisu níže.

Přednáška se bude věnovat vztahu mezi pacienty a lékaři a přímé účasti pacientů na pěstování konopí určeného k léčbě. Ze zkušeností víme, že celá řada pacientů bývá v důsledku onemocnění v mnoha ohledech vyloučena ze společenského života. Jedním z hlavních příčin tohoto vyloučení je převládající pocit, že tváří v tvář nemoci jsou tito lidé bezmocní a že neexistuje způsob, jak by mohli nadále být produktivními členy společnosti. Tato bezmoc vychází částečně z izolace, která s nemocí souvisí, a zároveň ji lze považovat za důsledek toho, jak západní kultura chápe neproduktivního člověka: jako druhořadou entitu, což v konečném důsledku zásadně ovlivňuje celkovou kvalitu pacientova života. Kolektivní způsob participace pacientů na pěstování konopí k léčbě může tento stav změnit. Zapojením do jakékoli fáze různých procesů pěstování konopí se z nemocných znovu stávají produktivní a platní členové společnosti. V takovéto „konopné zahradě“, kde ostatní porozumí jejich strádání a kde je nikdo nepovažuje za méněcenné, se dokonale změní. Je to místo, kde se mohou vymanit z izolace, která je svírá v prostředí domova, a kde se mohou vlastníma rukama zasadit o produkci léčivé byliny, která jim pomáhá zlepšovat kvalitu života. Rostliny, jež jim po sklizni poskytnou cenné léčivo, zde mohou vnímat zrakem, čichem i hmatem. Jedná se o vzájemně prospěšný vztah – rostliny obohatí pacienty a pacienti obohatí rostliny. V této přednášce se pokusím vysvětlit, že projekty pacientského pěstování konopí by měly být nedílnou součástí všech programů léčby konopím na celém světě.

Nenechte si ujít příští konferenci na veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest, který se bude konat ve dnech 10. - 12.11. 2017 na výstavišti Incheba v Praze. Simultánní překlad přednášek je zajištěn.

www.cannafest.com
www.facebook.com/cannafest

Fotogalerie