Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Pacient expertem aneb Vyhraná soudní pře a praktické využití konopí.

Prezentace od Elizy B. Walczak na Cannafestu 2014. Přednáška je v původním znění, její stručný obsah najdete v popisu níže.

Starodávný léčebný prostředek, konopí, se vrací do západního světa. Jaký dopad bude tento návrat mít na společnost, to záleží především na nás – pacientech/uživatelích. Volnomyšlenkářské pojetí světa bere tělo jako nedílnou součást lidské bytosti, jež jako taková má vlastní vůli a práva, co se týče aplikace dostupných léčebných metod a prostředků. Bohužel u konopí platí, že v Evropě většina jeho uživatelů k léčebným účelům porušuje svým jednáním zákony a navíc k rostlině nemá legální přístup. Mnoho nemocných tak končí v poutech a u soudů, kde neví, jak se bránit. Co by měl takový pacient znát, aby se mu podařilo vyhnout věznění?

  • Jak verbálně reagovat v případě zatčení.
  • Práva pacientů podle Evropské charty práv pacientů.

 

Konopí dokáže být významným pomocníkem místních spolků a sdružení, které pečují o lidi trpící bolestivými onemocněními. Při léčbě nemoci se lékaři i rodina snaží společně s pacientem zvítězit nad danou chorobou. Při nasazení konopí je důležité mít řádné vzdělání a informace o bezpečné a optimální aplikaci této medicíny. Diskuze v této oblasti by se měla soustředit na:

  • Zdravotně nezávadný zdroj: Genetické úpravy a odlišné konopné odrůdy.
  • Způsoby aplikace léčiva: Konopné produkty a medikamenty.
  • Vlastní dávkování – o co jde?
  • Ekologická produkce: význam ekologicky šetrného pěstování, zpracování a skladování konopí.
  • Ekologie mysli: Osvědčené způsoby instruktáže nových pacientů (včetně dětí) a pečovatelů.

 

Místní samosprávy chtějí podporovat lokální pacientské spolky, a proto se zajímají o legální programy léčby konopím a organizace vznikající v rámci této léčby. Společně s Michaelem F. Corralem vytvořil ZEST vzdělávací platformu, na níž definoval pravidla pro legálně fungující systém pěstování a distribuce konopí k léčbě v EU.

  • 10 bodů projektu Fénix.

Nenechte si ujít příští konferenci na veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest, který se bude konat ve dnech 10. - 12.11. 2017 na výstavišti Incheba v Praze. Simultánní překlad přednášek je zajištěn.

www.cannafest.com
www.facebook.com/cannafest

Fotogalerie