Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Jak a proč vynutit kvetení

Venkovní pěstování může být problematické, co se týče načasování. Pokud uděláte chybu nebo žijete v podnebí, kde na to příroda sama nestačí, můžete skončit s velice chudou úrodou – pokud vůbec nějakou. Pomoci může technika zvaná „vynucené kvetení“ či též „manipulace fotoperiodou“.

Některé rostliny vnímají během dne světlo a tmu a na základě této informace mění své růstové vzorce (tj. přecházejí z fáze vegetativního růstu to fáze kvetení). Rostlina začíná růst po překročení určité doby ve tmě. U většiny odrůd konopí činí tato doba zhruba 8–12 hodin nepřerušované tmy denně.

 

Proč konopí nutit předčasně do květu?

Jde o jednoduchou metodu, jak zajistit, aby konopí pěstované venku či ve skleníku začalo kvést tak, aby mělo dostatek času na dokončení životního cyklu před tím, než začne být zima, vlhko, zkrátí se výrazně sluneční svit a bude i slabší. V severním chladném mírném klimatu (a v odpovídajícím klimatickém pásu na jižní polokouli) nemusí být vždy časová prodleva mezi hodinami světla dostatečně krátká na to, aby kvetení vůbec započalo. V našich podmínkách je zase zejména ve vyšších nadmořských výškách poměrně pravděpodobné, že rostliny před dozráním začnou plesnivět. Předčasné a umělé omezení světla může jakoby zkrátit dny třeba uprostřed léta, což umožní dřívější sklizeň.

 

Kdy vynutit kvetení?

Čas na nucené kvetení konopí ve venkovním prostředí záleží z velké části na lokalitě. V teplém mírném klimatu a v tropických oblastech může být každým rokem jen velice krátké období, kdy konopí nelze pěstovat. Jediné, na co je třeba myslet, tedy je, aby přirozený cyklus kvetení skončil před obdobím chladu či dešťů – uměle ho není nutné vyvolávat. Oproti tomu v chladnějším mírném klimatu je ve vyšších polohách od konce září na udržení zdravého růstu květů většinou příliš chladno a vlhko. Proto se může vyplatit začít se světelnou deprivací rostlin ve druhé polovině července, v závislosti na době kvetení dané odrůdy a zkušenostech pěstitele s klimatickými podmínkami v daném místě.

Nucené kvetení mohou využít i pěstitelé v příznivějším klimatu, kteří chtějí mít sklizeň několikrát za rok. Někteří pěstitelé sklízí díky strategickému využití světelné deprivace rostlin i vícekrát než dvakrát ročně. Rostliny lze například zasadit v únoru či březnu. Část lze s využitím světelné deprivace sklidit v červnu, jiné se nechají během pozdního léta přirozeně kvést a sklidit je lze od poloviny podzimu.

 

Snaha o zachování druhu

Nejlepší příkladem je, jak rostliny v rámci přípravy na svůj skon vkládají veškerou energii do reprodukce. Rostliny poznají, kdy s reprodukcí začít díky tomu, že každý den „měří“ dobu tmy. V určitém bodě léta rostliny instinktivně poznají, že mají reprodukci zahájit. Právě tato reakce na období tmy umožňuje využívat nucené kvetení.

Kritickou světelnou hladinu rostliny lze zjistit pozorováním rostlin pěstovaných venku. Je třeba dávat pozor na to, kdy začínají kvést. Jakmile zpozorujete první květy, zjistěte aktuální délku tmy. Pod střechou můžete začít na 9 hodinách tmy a každý týden tuto dobu prodlužovat o 15 minut. Kritická doba je pak o 15 minut kratší než délka tmy v čase, kdy se objeví první květy. Řekněme, že kritická délka tmy pro rostliny je 10 hodin. To znamená, že bude kvést každý den během necelých 14 hodin světla. To je o 2 hodiny déle než obecně doporučovaná délka období světla. Dvě hodiny světla denně navíc znamenají pro rostlinu 16% nárůst světla. To je velice důležité, protože světlo = růst.

Kratší doba tmy může dobu kvetení o něco prodloužit. Pro rychlejší zrání palic lze dobu tmy zvýšit na 12 až 14 hodin.

Jakmile se přirozená doba tmy zvýší na 12 či více hodin za noc, není už třeba rostliny zakrývat. Zakryté je ponechte tehdy, pokud jsou vystaveny světelnému znečištění (např. pouliční osvětlení), nebo pokud je potřeba rostliny chránit před nečekaně chladnými teplotami či větrem.

 

Světelný režim

Je naprostým imperativem po započetí nuceného kvetení dodržovat světelný režim a nevynechat ani jeden den, jinak to rostliny zmate a „přepnou“ se zpět do růstové fáze. Pokud to rozpočet dovolí, lze přemýšlet nad investicí do automatizace zakrývání.

Při správném načasování nemusí nucené kvetení představovat pouze jazýček na vahách mezi úspěšnou a neúspěšnou sklizní, ale může také zvýšit výnosy. Při nuceném kvetení v chladném klimatu může být rozdíl teplot a intenzity světla mezi koncem léta / počátkem podzimu (kdy rostliny přirozeně začínají kvést) a začátkem až polovinou léta (kdy rostliny kvetou při nuceném kvetení) tak výrazný, že palice budou znatelně větší, hustější a s vyšším obsahem pryskyřice.