Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Inhalace konopí pomáhá pacientům s Tourettovým syndromem ovládat tiky

Podle klinických studií, které byly zveřejněny online v odborném časopise Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, je u pacientů s Tourettovým syndromem inhalování konopí účinné a dobře je snášejí. Toto málo známé onemocnění u nás před pár týdny proslavil pořad One Man Show na Streamu v díle o kuchařské reality show Prostřeno.

Jak bezpečné a účinné je inhalování konopí, zkoumal u 19 pacientů s Tourettovým syndromem tým vědců z Univerzity v Torontu.

Odborníci uvedli, že „u všech účastníků výzkumu zaznamenali z klinického hlediska významnou úlevu příznaků,“ a to včetně snížení obsesivně-kompulzivních symptomů, vznětlivosti, úzkosti, podrážděnosti a výbuchů hněvu. Tik se zmírnil u osmnácti z devatenácti pacientů. Účastníci výzkumu navíc konopí „veskrze dobře snášeli“.

Účinnější než farmaka

„Celkově se zkoumaným pacientům výrazně zmírnily příznaky onemocnění, což je pozoruhodné, vezmeme-li v úvahu, že téměř na žádného účastníka výzkumu nepůsobil nejméně jeden z vyzkoušených léků proti tiku … Máme za to, že konopí může být slibným léčebným prostředkem na tik a s ním související potíže,“ uzavírají badatelé.

Studie za pomocí placeba předtím prokázaly, že pacientům s Tourettovým syndromem pomáhá při tiku a obsesivně-kompulzivním chování perorální užívání THC. U pacientů, kteří konopí inhalovali (buď kouř, nebo výpary), docházelo k ještě výraznějšímu celkovému zlepšení. Obdobné účinky můžeme vidět i v jednotlivých svědectvích pacientů, kteří se samoléčí konopím a průběh sdílejí na internetu a sociálních sítích, například zde.

Abstrakt nové studie „Předběžné potvrzení účinků a snášenlivosti konopí u dospělých s Tourettovým syndromem“ je k dispozici online.

Txt: Jan Přívratský