Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Návyková látka

§ 130 Trestního zákoníku - Návyková látka


Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Návyková látka