Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Backcrossing (BX)

Zpětné křížení (back crossing) je forma křížení konopí, která umožňuje, aby požadovaný cílený znak prošel od mateřské rostliny k potomkům.

Zpětné křížení se liší od tradičních metod křížení, protože zahrnuje jen jednu mateřskou rostlinu a potomka. Křížením vzniká hybridní potomek, který se geneticky velice podobá svému rodiči. V ideálním případě ponese potomek dva soubory požadovaných genů mateřské rostliny.

Zpětné křížení umožňuje pěstitelům zajistit znaky, po kterých touží, a předat je následným generacím.

 

Proč BX?

Zpětné křížení se často označuje anglickou zkratkou BX. „B“ označuje „back“ (zpětný) a „X“ „kříž“ nebo „křížení“. Pokud se pěstiteli u rostliny líbí určité znaky, zpětné křížení mu pomůže u odrůdy tyto znaky zachovat.

Zpětné křížení však můžeme i přehnat. Pokud se rostlina příliš často kříží, může to způsobit výskyt špatných recesivních genů u potomstva. Zpětné křížení by mělo proběhnout jen jednou nebo dvakrát.

U zpětného křížení se vybírá obvykle nejlepší samčí rostlina namísto samičí, aby se zpětně křížila s mateřskou rostlinou. Než získá kříženec požadované konzistentní znaky, obvykle to zabere čtyři až pět generací křížení. V tom okamžiku lze samčího a samičího stabilizovaného křížence zkřížit a vytvořit tak křížence nového.

Zpětné křížení (BX)