Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Psychoactivity

Konopí je jednou z nejběžnějších rekreačních drog s psychoaktivními účinky. Ty způsobuje nejznámější a nejzastoupenější kanabinoid – THC (tetrahydrokanabinol). Pod jeho vlivem dosáhne uživatel změněného vědomí, je tedy lidově řečeno „zkouřený“.

 

Hlavní (pozitivní) psychoaktivní účinky THC

 • Pocity euforie a uvolnění
 • Změna vnímání času
 • Zvýšení intenzity prožívání smyslových vjemů (např. při sledování televize nebo poslechu hudby)
 • Vyšší míra socializace (smích, hovornost)
 • Stimulace apetitu

 

U začátečníků či při vysoké dávce může však THC mít i negativní a nepříjemné účinky. Ty se liší člověk od člověka v závislosti na způsobu konzumace, množství THC a předchozím užívání. Mezi okamžité účinky navíc nepatří jen změny chování a nálady, ale také fyzické projevy.

Nejčastější vedlejší účinky THC

 • Záchvaty úzkosti nebo paniky
 • Zrychlení tepu
 • Zarudlé oči
 • Sucho v ústech
 • Točení hlavy
 • Malátnost
 • Kognitivní poruchy (krátkodobé paměti a pozornosti)
 • Poruchy pohybu (zhoršená koordinace, zpomalená reakční doba)

 

Při velkém předávkování hrozí i nevolnost a zvracení a zejména u predisponovaných jedinců se může objevit i psychóza (paranoia, bludy nebo halucinace). Nejběžnějším a nejnepříjemnějším účinkem spojeným s psychoaktivním účinkem konopí jsou úzkostlivé nebo panické reakce. Působení THC může taktéž negativně ovlivnit krátkodobou paměť, schopnost udržet pozornost, motorické schopnosti, dobu reakce a celkově aktivity vyžadující tyto dovednosti, jako například řízení motorového vozidla nebo práce s těžkou technikou.

Pravidelní uživatelé si po čase vybudují takzvanou toleranci, kdy si na přítomnost THC v těle zvyknou a nepociťují nepříjemné vedlejší účinky, které by se u začínajících uživatelů při požití stejně velkého množství THC pravděpodobně objevily.

Psychoaktivita