Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Polyhybrids

Polyhybrid je kříženec dvou nestabilizovaných odlišných hybridů. Většina komerčních odrůd konopí nabízených seedbankami jsou polyhybridy. Semena takových kříženců jsou v mnoha případech poměrně nestejná a produkují rostliny s odlišnými vlastnostmi. Mějme na paměti, že v těchto případech je genetická směs značně různorodá, takže nemůžeme očekávat, že polyhybridní semena budou stejně homogenní jako hybrid F1.

Stabilizace kříženců bývá pochopitelně složitá, protože mícháme různé geny z různých odrůd. Znamená to velmi náročnou práci při výběru a stabilizačním procesu jejich rozdílných znaků. Převážná většina hybridů na trhu jsou ve skutečnosti polyhybridy.

Polyhybridy