Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Vysoká škola pod vlivem

Pro (veřejné) vysoké školy pak platí, že svoji činnost regulují v rámci samosprávy samy a je třeba se podívat do jejich vnitřních předpisů, zda se konzumací alkoholu nebo dalších návykových látek vůbec zabývají. I v případě, kdy se vnitřní předpisy vysoké školy tímto vůbec nezabývají, mohl by se na studenta pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vztahovat zejména§ 15 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který stanoví, že „[o] sobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se zakazuje vstupovat do všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo vzbudit veřejné pohoršení”. Pokud student naplní výše uvedené znaky a poruší tento zákaz vstupu, lze toto jednání kvalifikovat jako přestupek podle § 47 odst. 1 Přestupkového zákona, za nějž lze uložit pokutu ve výši až 10.000,- Kč.

Vysoká škola pod vlivem